Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euPohovor v angličtine

Nastupujete na nové místo a máte absolvovat pohovor v angličtině? Hledáte práci v mezinárodní společnosti?

Často voláte do zahraničí a musíte mluvit anglicky? Chystáte se k odjezdu či k emigraci do anglicky mluvící země?


Je to určitě kurz pro vás!

Vybrali jste si výuku angličtiny online nebo na MP4
1. Zájem o práci – Work interest
Čo vite o naší společnosti? What do you know about our company?
Proč chcete pracovat pro naši společnost? Why are you interested in working for our company?
Čeho byste chtěli v následujících letech dosáhnout? What would you like to achieve in the years to come?
Jakou máte představu o platu? What are your salary expectations?
2.Schopnosti – Skills
Jaké máte předcházející zkušenosti v daném odvětví? Popište nám stručně vaše předcházející zkušenosti?Popíšte nám stručne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. What is your previous experience in the given field? Elaborate on your previous work experience.
Jaké jsou vaše největší pracovní úspěchy a neúspěchy? What are your greatest achievements and failures in terms of work?
Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? What are your strengths and weaknesses?
3. Požadavky - Requirements
Jaké máte zkušenosti s prací v dané oblasti? Jste schopný splnit požadavky na danou pracovní pozici?What experience do you have in the given field? Are you able to meet the requirements of the given job?
4. Prostředí společnosti – Work environment
Jaké jsou vaše zájmy? What are your interests?
Jaké pracovní prostředí vám vyhovuje? What environment do you work best in?
S jakými lidmi se vám dobře spolupracuje? S jhakými lidmi se vám spolupracuje hůře? What type of people do you work best with? What type of people do you not work good with?


Nejčastěji používaná slovíčka:

odvětví – field, area

smlouva – employment contract

vlastnosti – features, qualities, characteristics

zájem - interest

požadavky - requirements

nároky – demands, requirements

zkušenosti - experience

schopnosti – skills, abilities

brutto – gross

netto - net

silné stránky - strengths

slabé stránky - weaknesses

současné zaměstnání – current job

časová mezera v životopise – time gap in the CV

stěhování - moving

ochota - willingness

úspěchy - achievements

chyby – mistakes, failures

vysněné zaměstnání – dream job

popis osoby – description of a person

motivace – motivation

cíle – goals, objectives

vedoucí/podřízený – superior, leader/subordinate

zlozvyky – bad habits

původ, prostředí - background

kariéra - career

popis práce, pracovního místa - job description

zaměstnání oficiální) - occupation

volné pracovní místo - opening

profesní vývoj - professional development

životopis (americká angličtina) - resumé

zaměstnanec - employee

žádost o zaměstnání - application for a job

školení - training

lojální - loyal

důvěryhodný- trustworthy

univerzitní titul - university degree

diplom - diploma

spolehlivý - reliable

zdpovědný - responsible

Job interview – připravte se na pracovní pohovor v anglickém jazyce.

Stačí zaslat OBJEDNÁVKU v elektronické podobě. Přejeme vám hodně úspěchu při pohovoru!

Attachments:
Download this file (Angl razgovor.doc)Angl razgovor.doc254 Kb