Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euAngličtina na cesty

Výuka angličtiny pro cestující online

Kam to bude letos?

Do Londýna, do Paříže, do Hamburku nebo do Říma, Madridu či Moskvy? Těšíte se, ale zároveň, se bojíte, že vaše chatrné, popřípadě chybějící jazykové znalosti vám způsobí potíže? Pokud budete cestovat s naší příručkou, určitě se neztratíte. Pomůže vám překlenout cestovatelská úskalí v angličtině.

„ ANGLIČTINA NA CESTY “

  • 5 lekcí x 60 minut + gramatika + Skype konzultace 24h + jazykový koučink živě online,
  • 10 lekcí x 60 minut + gramatika + Skype konzultace 24h + jazykový koučink živě online,
  • 20 lekcíx 60 minut + gramatika + Skype konzultace 24h + jazykový koučink živě online,


S tímto kurzem zažijete příjemné chvíle a radost ze vzájemného kontaktu.

ČASTO JEZDÍTE ZA HRANICE NAKUPOVAT?

Příklady použití angličtiny a frekventované fráze:

1. I would like to book a plane ticket to London.


Chtěl bych si rezervovat letenku do Londýna.

2. Would you like one way or return ticket?


Chtěl byste jednosměrnou nebo zpáteční letenku?

3. I need a return ticket.


Potřebuji zpáteční lístek.

4. Where is the departure hall?


Kde je odletová hala?

5. The departure hall is on the second floor.


Odletová hala je ve druhém patře.

6. You have to check-in at the desk 180.


Musíte se odbavit na přepážce číslo 180.

7. Do you have any luggage to check in?


Máte nějaká zavazadla k odbavení?

8. Can I see your flight ticket and passport?


Mohu vidět vaši letenku a pas?

9. Here is your boarding pass.


Tady je vaše palubní vstupenka.

10. Please, go to the gate number 8.


Běžte prosím k bráně číslo 8.

11. My flight has been delayed.


Můj let je opožděn.

12. Excuse me, where can I have my luggage wrapped?


Promiňte, kde si mohu nechat zabalit zavazadla? Již jste si vybrali kurz výuky angličtiny online ?

Pošlete nám objednávku online a konečně začněte mluvit a cítit se v zahraničí jako doma.

ŠŤASTNOU CESTU !