Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euŠpanelština pro studenty

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Spadá do kategorie románských jazyků a je úředním jazykem ve Španělsku a ve většině států jižní a střední Ameriky, je také velmi rozšířená ve Spojených státech. U nás se tento jazyk rozmahá také a těší velké oblibě. Proto od roku 2005 reagujeme na poptávku po tomto jazyku a nabízíme kurzy španělštiny a výuku španělštiny také v naší jazykové škole.

Diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE (Diplomas de español DELE) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny.

V současnosti existuje šest úrovní (v souladu s SERR):

Úroveň A1
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v jednoduchých situacích týkajících se bezprostředního okolí a běžných každodenních témat.

Úroveň A2
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které se Vás bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).

Úroveň B1
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby.

Úroveň B2
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti.

Úroveň C1
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět široké škále rozsáhlých obtížnějších textů a rozpoznat v nich i implicitní významy. Dokážete se vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by vám hledání odpovídajících výrazů působilo viditelné obtíže.

Úroveň C2
Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících vysoký stupeň znalosti jazyka a kulturních zvyklostí.
I když neexistují omezení, která by stanovovala minimální a maximální věk nezbytný k podání přihlášky, je nutné brát v úvahu, že zkoušky jsou vytvořeny pro dospělou veřejnost.

Zkoušky pro mládež: DELE A1 a DELE A2/B1
Jsou určeny studentům španělštiny ve věkovém rozmezí 11 až 17 let (18 let pouze pokud se jedná o středoškolské studenty) a jsou přizpůsobeny prostředí, reáliím a situacím, které jsou pro tutu věkovou skupinu charakteristické. Průběh zkoušek je stejný jako u dospělých uchazečů.
Zkouška je sice odlišná (témata textů, situací, apod.), ale obdržený diplom je shodný s diplomy získanými ze zkoušek pro dospělé: diplom úrovně A1, diplom úrovně A2 nebo diplom úrovně B1.
Výhodou zkoušky DELE A2/B1 pro mládež je, že prostřednictvím jediné přihlášky ke zkoušce je možné se zapsat na obě úrovně. Uchazeč tedy na základě dosažených výsledků může obdržet diplom DELE úrovně B1 nebo úrovně A2. Jedná se o zkoušku přizpůsobenou mládeži.


Garance spokojenosti
Vyzkoušejte si ukázkovou hodinu a pak se rozhodněte!