Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euPohovor v Ruštine

Otázky v sekci ruština online slouží online lektorům jen jako náměty pro vedení konverzace nebo doučování na dané téma. Není nutné, ani žádoucí se držet jejich přesného znění a pořadí, naopak. Každá otázka se dá rozvinout v delší rozhovor dle Vaší potřeby, přání, zájmu a jazykové úrovně.Pohovor v ruštině


Вам будет нравиться работа?

Budete mít svou práci rád?


1. Каковы Ваши карьерные планы?

Jaké máte cíle ve své kariéře?


2. Каким Вы себя представляете через пять лет?

Kde se vidíte za pět let?


3. Почему Вы считаете себя самым лучшим кандидатом, претендующим на данную вакансию?

Proč jste tím nejlepším člověkem pro tuhle práci?


4. Что Вы знаете о нашей фирме?

Co víte o naší firmě?


5. Какие вопросы есть у Вас?

Máte nějaké otázky?


Сможем ли мы с Вами работать?

Vydržíme s Vámi pracovat?


1. Расскажите нам о себе.

Řekněte nám o sobě.


2. Вам нравится соперничество?

Jste soutěživý/á?


3. Вы предпочитаете работать индивидуально или в команде?

Pracujete radši sám, nebo v týmu?


4. Считаете ли Вы себя лидером?

Považujete se za vůdčí osobnost?


5. У Вас когда-нибудь были проблемы с вашим начальником? Сотрудником? Каким образом Вы их решили?

Měl jste někdy problém se svým nadřízeným?S Vaším kolegou? Jak jste to vyřešili?


6. На какую зарплату Вы рассчитываете?

Jaký plat očekáváte?


Способны ли Вы выполнять данную работу?

Jste schopný dělat tuhle práci?


1. Расскажите мне о Вашей настоящей работе?

Řekněte mi o své současné práci


2. Каковы Ваши обязанности, за что Вы отвечаете?

Jaké jsou Vaše úkoly, za co jste zodpovědný?


3. Почему Вы ищете новую работу?

Proč hledáte nové zaměstnání?


4. Почему Вы ушли с предыдущей работы?

Proč jste opustil poslední zaměstnání?


5. Почему Вы так часто меняете работу?


Proč tak často střídáte zaměstnání?


6. Каковы Ваши сильные стороны?

Co jsou Vaše silné stránky?


7. Каковы Ваши слабые стороны?

Co jsou Vaše slabé stránky?


8. Что Вы считаете самым большим успехом в Вашей настоящей (предыдущей) работе?

Co považujete za největší úspěch ve své současné (minulé) práci?


9. Что Вы предпринимали для того, чтобы сэкономить деньги Вашей фирмы?

Co jste udělal pro to, abyste ušetřil peníze své firmě?


10. Какие решения Вы обычно принимаете?

Jaká rozhodnutí běžně děláte?


11.Какое решение, которое Вам приходилось принимать, было самым трудным?

Co bylo nejtěžší rozhodnutí, jaké jste kdy musel udělat?


12. Что Вы считате самым большим успехом в Вашей карьере?

Co považujete za největší úspěch ve své kariéře?


Garance spokojenostiPřipravíme vás na pohovor, stačí zaslat objednávku. Přejeme Vám hodně úspěchů na pohovoru!

Vyzkoušejte si ukázkovou hodinu a pak se rozhodněte!