Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euNěmčina obchodní

Obchodní němčina

Chcete umět perfektně německy komunikovat s druhými lidmi? Správně napsat obchodní dopis či e-mail? Bez obav telefonovat? Používat správné věty a výrazy v různých profesních a obchodních situacích? 

Tento kurz  vám pomůže s jistotou zvládat komunikaci v německém jazyce – od navazování pracovních kontaktů přes obchodní jednání, prodej, prezentaci, telefonování a přijímací pohovor až po společenskou konverzaci.

Naleznete v ní řadu zajímavých a užitečných kulturních a jazykových tipů, vysvětlení často užívaných zkratek nebo tabulky s přehledem nepravidelných sloves. Nejdůležitější slovní spojení a fráze jsou pro snadnější orientaci uspořádány do přehledných dvojjazyčných sloupečků. V závěru kurzu si můžete své nově získané vědomosti ověřit v praktické situaci.

Kurz je pro všechny manažery, obchodníky, prodejce, asistentky i studenty SŠ, VŠ.