Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.eu

Базовый бесплатный курс

Получить в подарок за подписку !


Němčina OnLine

Německý jazyk ( Deutsch) — oficiální jazyk v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku, jeden z oficiálních jazyků Švýcarska, Lucemburska a Belgie. Patří do germánské větve indoevropské rodiny jazyků. Písmo vzniklo na základě latinky.

Popularita německého jazyka ve světě roste, nyní jím mluví již více než 150 milionů lidí. V 5 zemích je jazykem oficiálním.

Začněte výukou německého jazyka on-line přes skype , protože je to pohodlné, rychlé a velmi efektivní. Budete moci absolvovat studium německého jazyka on-line přes skype v různých formách: individuálně či v mini-skupinách.

Příprava na pohovor v němčině


Zaměření kurzu

Kurz přípravy na pohovor v německém jazyce je zaměřen na vylepšení komunikačních a poslechových dovedností studenta. Naši lektoři rozvrhnou hodiny přesně dle Vašich potřeb a zaměří se na vylepšování Vašich jazykově slabých stránek. Hlavními cíli je zlepšení mluveného projevu a porozumění záludným otázkám, které Vám na pohovoru budou kladeny. Pozornost je ale také věnována porozumění čtenému textu a zlepšení psaného projevu.

Němčina pro studenty

Kurz je zaměřen především na intenzivní rozvoj obecného jazyka - prohloubení gramatických struktur a slovní zásoby s cílem celkového rozvoje komunikativních dovedností, tak aby student po absolvování celého přípravného kurzu mohl navštěvovat odborně zaměřený kurz.

Výuka Nemčiny pro děti online v Skype

Projekt OnLine-Learn.eu podporuje výuku němčiny u malých dětí, nabízí materiály pro výuku, pravidelně pořádá školení pro učitelky mateřských škol a prvních ročníků základní školy v nichž se vyučuje němčina.

Německá konverzace

Německy mluvící země jsou našimi nejbližšími sousedy, Rakousko je navíc oblíbeným cílem cyklistů i lyžařů. Ať už do těchto míst cestujete pracovně, za zážitky nebo jen projíždíte, vždy využijete kvalitní konverzaci, s jejíž pomocí se snadno domluvíte v základních i nouzových situacích.

Obchodní němčina

Chcete umět perfektně německy komunikovat s druhými lidmi? Správně napsat obchodní dopis či e-mail? Bez obav telefonovat? Používat správné věty a výrazy v různých profesních a obchodních situacích? 

Němčina na cesty

Když vyrážíte na cesty tak potřebujete u sebe mít nejdůležitější slovíčka. Už nemusíte s sebou táhnout kapesní či příruční slovník. Připravili jsme pro vás nejdůležitější slovíčka a fráze, které budete potřebovat. Němčina na cesty.