Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euItalština pro studenty

Výuka Italského jazyka on-line přes skype pro studenty

Název: Počáteční úroveň Výsledků CILS1 Pre-Intermedio (IT3) - svědčí o znalostech italského jazyka na primární úrovni, která postačuje pro komunikaci v domácnosti.CILS2 Intermedio (IT4) - svědčí o znalostech italského jazyka na úrovni dostatečné pro studium v italských jazykových vzdělávacích institucích. CILS3 Avanzato 1 (IT5) - svědčí o vysoké úrovni znalostí italského jazyka, dostatečných pro život a pracovní činnosti v Itálii. CILS4 Avanzato 2 (IT6) - svědčí o znalostech italského jazyka na úrovni disku.

Zkouška CILS se skládá z pěti částí a ověřuje základní jazykové dovednosti:

Poslech s porozuměním – pro ověření schopnosti vnímání mluveného jazyka;

Čtení – pro ověření schopnosti číst a rozumět psané řeči;

Esej – pro ověření dovednosti psaní a znalosti slovní zásoby;

Lexikální test pro stanovení úrovně znalostí gramatiky;

Rozhovor – pro ověření verbální dovednosti a znalosti slovní zásoby.

Kupte si přihlášku na Výuku italského jazyka on-line přes Skype pro studenty.