Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.eu

французский для путешествий
Pohovor ve Francouzštine

Soustřeďte se na některé podstatné body, které mohou zvýšit vaše šance na úspěch.

Příprava na pohovor:

 • 1. Odezva na životopis
 • 2. Příprava na pohovor
 • 3. Psychická pohoda


Často kladené otázky: Dopředu si na ně připravte odpovědi.

 • a. Proč chcete pracovat pro naši společnost?
 • b. Proč odcházíte ze současného zaměstnání?
 • c. Vyjmenujte vaše silné stránky. Jak se projevily v posledním zaměstnání?
 • d. Popište, v čem byste se chtěli dále rozvíjet a proč.
 • e. Pracujete raději v kolektivu, anebo sám? A proč?
 • f. Jak řešíte konflikty? Popište konkrétní situaci, jak jste zvládli konflikt.
 • g. Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?
 • h. Jaké jsou vaše zájmy a mimopracovní aktivity? A jiné.
Přípravime vas na pohovor , stačí zaslát objednavku a přejeme Vám hodné uspěchu na pohovoře!