Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.eu

французский для путешествий
Francouzština obchodní

Obchodní francouzština

Vše, co potřebujete pro rozvoj písemného i ústního projevu. Kurz Obchodní francouzština je určen všem zájemcům o získání znalostí odborného jazyka používaného ve světě obchodu. S jeho pomocí lze rozvinout kvalitu písemného projevu a rovněž schopnost vést obchodní jednání v daném jazyce.

Kurz je určen studentům nebo odborníkům, kteří s francouzštinou pracují a potřebují rozvinout a zdokonalit svůj ústní i písemný projev. Kurz dále nabízí vhled do frankofonního prostředí, učí, jak čelit komplexnějším situacím ve společenském, ekonomickém a profesním kontextu a také se zaměřuje na efektivní procvičování jazykových dovedností potřebných ke složení mezinárodně uznávané zkoušky.

Cílem kurzu je

  • porozumět bez větších obtíží ústní i písemné komunikaci v profesním prostředí, vyjadřovat se přesněji a přirozeněji například při prezentacích, pracovních jednáních, pohovorech, uzavírání dohod atp.
  • umět zareagovat v nečekaných situacích
  • zdokonalit se v psaní různých typů korespondence, například e-mailů, zpráv, zápisů z jednání, poznámek, oficiálních dopisů atp.

Le Diplôme de français professionnel AFFAIRES C1 valide une compétence en français de niveau C1 sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues(CECRL).A ce niveau, le candidat est capable de répondre avec efficacité aux problématiques de communication professionnelle, et de faire preuve d’initiative et d’autonomie.

OnLine-Learn.eu vous propose des cours de préparation à cet examen qui sont vivement recommandés pour ce niveau.

Stačí se objednat a můžete hned začít.