Skype: OnLine-Learn.eu  /  info@OnLine-Learn.euPohovor v Češtine

Příprava na pohovor:

1. Odezva na životopis

2. Příprava na pohovor

Soustřeďte se na některé podstatné body, které mohou zvýšit vaše šance na úspěch.

3. Psychická pohoda


Často kladené otázky: Dopředu si připravte na ně odpovědi.

a. Proč chcete pracovat pro naši společnost?

b. Proč odcházíte ze současného zaměstnání?

c. Vyjmenujte vaše silné stránky. Jak se projevily v posledním zaměstnání?

d. Popište, v čem byste se chtěli dále rozvíjet a proč.

e. Pracujete raději v kolektivu anebo sám? A proč?

f. Jak řešíte konflikty? Popište konkrétní situaci, jak jste zvládli konflikt.

g. Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch v posledním zaměstnání?

h. Jaké jsou vaše zájmy a mimopracovní aktivity? A jiné.Připravíme vás na pohovor, stačí zaslat objednávku. Přejeme Vám hodně úspěchů na pohovoru!